Головна

Підключення до мережі обміну трафіком IF-IX, крім BGP взаємодії, дасть можливість Учасникам розширити спектр надання послуг для бізнесу. Зокрема, надавати IP-транзит, будувати  VLan в ті райони області, де конкретний Учасник не має своєї фізичної мережі, і т.д.

Connecting to an IF-IX traffic exchange network, besides BGP interaction, will enable Participants to expand the range of service provision for business. In particular, provide IP transit, build VLan in those areas of the area where a particular Participant has no physical network, etc.